Sunday, 26/06/2022 - 23:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

Kế hoạch tháng 10/2018

Kế hoạch tháng 10/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

                                  THÁNG 10/2018

Chủ đề:    Tấm gương dạy giỏi - Chăm ngoan học giỏi

                                                                          

A/. CÔNG TÁC

I/. Tư tưởng chính trị  

1. Thực lời dạy của Bác Hồ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt - học thật tốt”. Tích cực thi đua lập thành tích cao chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế hội người cao tuổi 1/10; 50 năm ngày Bác gửi thư cho ngành giáo dục lần cuối (15/ 10/ 1968 - 15/10 /2018); 62 năm ngày thành lập HLHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2017); 88 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10 /2018.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC nhà trường, tăng cường nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục học sinh. Tất cả cán bộ, giáo viên dạy buổi sáng, và giáo viên dạy các bộ môn, nhân viên tham gia chào cờ với học sinh vào buổi sáng thứ hai; thực hiện an toàn giao thông, duy trì kết quả trường học thân thiện - học sinh tích cực; Nêu cao ý thức học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

3. Phát huy tinh thần “Dân Chủ - Kỷ cương -Tình thương-Trách nhiệm” nêu cao tính tự phê và phê bình, xây dựng tập thể nhà trường thành khối đoàn kết trong sạch bền vững, tạo nên tập thể luôn vững mạnh, có không khí làm việc vui tươi hiệu quả.          

4. Thành lập ban chỉ đạo các hoạt động: ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý. Thực hiện kê khai tài sản của CB quản lý và kế toán đầy đủ, nghiêm túc.

5. Thành lập ban giám khảo tổ chức thao giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, họp và triển khai nhiệm vụ tổ chức hội thi nghiêm túc có tác dụng tốt đến phong trào thi đua “Dạy Tốt – Học tốt”.

 

II/. Chuyên môn.

 

1. Nhiệm vụ chung.

- Tổ chức khai mạc “tuần lễ hưởng Học tập suốt đời”  năm 2018 từ 01-07/10 /2018; “ Học ở trường, Học ở sách vở, Học lẫn nhau, và học ở nhân đân( Hồ Chí Minh ”. Gửi báo cáo về PGD trước 11/10/2018 ( Quỳnh Anh)

- Phân công CM ổn định hết học kỳ I; củng cố nền nếp ra vào đúng thời gian đúng tiết, đúng tiến độ chương trình (từ tuần 6 đến tuần 9) với tinh thần kỷ luật cao.

-  Triển khai hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường từ tuần 8 đến tuần 12.

- Chuẩn bị đầy đủ nội quy hoạt đông trong các phòng CNTT và phong dạy tin học. Duy trì nền nếp kiểm tra ký duyệt hồ sơ giáo án trước khi lên lớp của tổ trưởng, sử dụng đồ dùng dạy học được ghi ở báo giảng hang tuần và lập kế hoạch sử dụng từng học kỳ, cả nam theo từng môn, thực hiện chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

- Tất cả giáo viên tích cực tiếp tục hướng dẫn phương pháp học sinh tự học tự nghiên cứu, động viên khuyến khích các em tham gia tự học tốt.

- Hoàn thành các loại kế hoạch của từng phong trào: Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực (thầy Bình HT);Học tập và làm theo tấm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình phụ đạo học sinh yếu tiểu học (cô Hà PHT); Thực hiện ATGT, ANTT trong nhà trường (cô Hường ban nền nếp); ƯDCNTT vào quản lý, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng  dạy và học (cô Anh TKHĐ); công tác thanh kiểm tra nội bộ, kế hoạch - chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu THCS (thầy Huỳnh PHT), tất cả nạp về thầy Bình HT ngày 5/10/2018.

- Triển khai cập nhật đầy đủ các dự liệu theo hướng dẫn của ngành gióa dục năm học 2018-2019. Giáo viên hoàn thành dự kiến tên đề tài NCKHSPUD đăng ký với tổ chuyên môn, lập D/S nạp về PGD ngày 15/10/2018.

- Tham gia tập huấn phương pháp dạy học lồng gép môn QPAN với các môn học khác (tiêng việt, tự nhiên xã hội, đạo đức,lịch sử, và địa lý ( tiểu học); môn ngữ văn địa lý , GDC D, âm nhạc, mỹ thuật.

- Tổ chức nghiên cứu góp ý bổ sung điều lệ điề lệ nhà trường và nạp tổng hợp ý kiến về PGD cuối tháng 10/2018 (Mỗi tổ khối chuyên môn đều phải có ý kiến nạp về TKHĐ để tổng hợp)

          2) Bậc tiểu học: Hoàn thành chương trình tuần 8.

- Thực hiện báo cáo định kỳ :  Đầu năm từ 30/9 đến 30/10 của năm.

                                                Giữa năm từ 30/12 đến 30/1 của năm

                                                Cuối năm từ 30/5 đên 30/6 của năm. 

- Tăng cường quản lý an toàn giao thông lúc tan học, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh giữa kỳ I, tổ chức rút kinh nghiệm về chỉ đạo chuyên môn.

- Bố trí chương trình thời khóa biểu phù hợp với tình hình nhà  truờng, những lớp có 50% HS DTTS tăng cường dạy tiếng việt, Toán, giảm thời lượng các môn khác.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề sinh hoạt CM theo NCBH, trường TH Võ Thị Sáu cụm trưởng (Nay Der, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám) tại trường Tiểu học Nay Der

          - Hoàn thành phân công lại chuyên môn đảm bảo mỗi giáo viên dạy đủ định lượng 23 tiết/ tuần (kể cả tiết kiêm nghiệm ) và CBQL dạy đúng số tiết quy định nạp về HT ngày 10/10/2018.

          - Hoàn thành DS học sinh lớp 3;4;5 đăng ký học bơi nạp PGD ngày 10/10 /2018 ( ít nhất phai có 12 HS).

          - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng…

          - Đ/c Hà PHT chỉ đạo Hoàn thành hồ sơ đăng ký mở lớp PCGD đúng độ tuổi và xóa mù chữ nạp về PGD - ĐT đúng thời gian trước 15/10/2018 ( và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua.Lập hồ sơ lưu vào hệ thống Smax,Website của trường

3) Bậc THCS. Hoàn thành chương trình tuần 9.

Hai tổ CM đăng ký đề tài NCKHKT và triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo thuyết minh đề tài NCKHKT đến đầu tháng 11 tham gia thi cấp trường (ngày 6/11/2018), và triển khai thực hiện làm hoàn chỉnh đề tài trong tháng 11/2018, chọn đề tài 26/11/2018 tham gia thi cấp thị xã. Coi đây là tiêu chí tiên quyết trong đánh giá thi đua của năm học 2018-2019;

Giáo viên dạy tiếng anh thực hiện đổi mới soạn giảng, đánh giá học sinh thẹo hướng dẫn của SGD-ĐT qua tập huấn.

Triển khai thực hiện TT số18/TT-BGD ĐTngày 22/8/2018  ( Giáo viên cập nhậ Thông tư trên trang Web của nhà trường ( cô Quỳnh Anh hướng dẫn thực hiện.

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiên thức kỹ năng của học sinh.

Tổ chức dạy thực nghiệm PP mới ở tất cả các môn theo cụm khi ngành tổ chức. Đăng ký sử dụng ĐDDH lên báo giảng từng tuần, cá nhân lập sổ kế hoạch sử dụng ĐDDH học kỳ và cả năm kèm theo giáo án.

- Thực kế hoạch kiểm tra định kỳ theo đề chung ở 4 môn: Toán, Tiếng anh, Ngữ văn, Vật lý,  Rà soát và đề nghị điều chương trình các bộ môn hoàn thành trong thàng 10.

- Tăng cường kiểm tra lấy điểm, chuẩn bị tổ chức ghi điểm, vào điểm giữa kỳ I

(tuần 10); Kiểm tra công tác quản lý điểm qua sử dụng sổ điểm điện tử; tạo điều kiện cho thanh tra ngành làm việc đột xuất. Thực hiện tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề nghiên cứu bài học tại trường và tham gia cấp thị xã trong tháng 10.

 

III/. lao động cơ sơ vật chất

          1. “ Hãy hành động vì một môi trường không rác” ra quân làm sạch môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng quạt điện, trang thiết bị dạy-học, kiểm tra đồ TDTT, đồ nghi thức đội. Hoàn thành tu sửa CSVC mắc thêm các bóng đèn bổ sung ở các phòng học… mắc bóng đen nhà xe gv.

          2. Chăm sóc cây trồng, các bồn hoa và cây chuỗi ngọc viền quanh bồn hoa. kiểm tra nền nếp thực hiện bảo vệ của công và ghế ngồi trong buổi chào cờ;

3. Hoàn thành thanh toán tiền tu sử quạt và bóng đèn trên các lớp và phòng làm việc. Chặt bớt các cành cây, tổng vệ sinh phong quang khuôn viên sân trường.

          4. Tập trung thiết kế xây dựng hoạt động các mô hình tủ sách: Cầu thang, sân trường, góc lớp nhằm giúp học sinh gần với sách, thích đọc sách.

          5. Lập bảng tin trong văn phòng để dán hoạc treo các công văn, văn băn bản cần triển khai thực hiện.

 

  IV/. Phối hợp Công Đoàn, chỉ đạo Đoàn Thanh niên:

1/. Phối hợp Công Đoàn:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức sinh hoạt ngoại khóa chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10,

- Vận động thực hiện tốt phong trào thi đua của Công Đoàn phát động trong  hội nghị CC – VC từ 22/9 đến 20/10. Hăng hái thi đua thực hiện “cần kiệm xây dựng tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình” Tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ thi Tiếng hát giáo viên toàn ngành lần thứ II; tập luyện đội bóng chuyền nam-nữ thi đấu vào ngày 20/10/2018.

- Triển khai thực hiện chương trình công tác của Công đoàn năm học 2018-2019, xây dựng quỹ tình nghĩa. Phát động thực hiện đồng phục 3 ngày trong tuần.

 

          2/. Chỉ Đạo Đoàn Thanh niên - Đội thiếu niên:

- Chi Đoàn Thanh niên, liên Đội nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng. Tập luyện TDTT, tổ chức sinh hoạt ngoại khóa chủ đề các ngày lễ lớn trong tháng 10/2018. (thứ 2, 15/10/2018). Hoàn thành lập đội nghi thức khối lớp 5, 6, tập luyện thành thạo tham gia chào cờ, ký cam kết thực hiện ATGT.

          Phối hợp giáo viên chủ nhiệm quyết liệt giải quyết hiện tượng vi phạm tác phong đồng phục , và ATGT của học sinh.

          Hoàn thành tổ chức phát mũ bảo hiểm cho HS tiểu học, lập báo cáo nạp PGD đúng thời gian ( chú ý phát đúng đối tượng )

 

V/. Các hoạt động khác.

          Văn thư nhận bằng TN THCS năm 2016 tại PGD (thầy Long) từ 01/10.

          Giải quyết thanh toán chi các khoản nợ trong năm 2018.

          Mua bổ sung thuốc vào tủ thuốc cứu thương (phòng bảo vệ -Y tế )

Hoàn thành danh sách xét nâng lương quý 4 năm 2018.

 

B/. MỘT SỐ BIỆN PHÁP

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, phân công đúng người đúng việc, đông viên, đôn đốc CB GV NV nêu cao vai trò trách nhiệm và ý thức thái độ công tác.

          Phát huy tinh thần tự giác, noi gương những cá nhân điển hình tạo xây phong cách làm việc khoa học kết quả cao.

          Kiểm tra nhắc nhở bằng nhiều hình thức, giúp cá nhân nâng cao ý thức  phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng góp công sức đưa phong trào nhà trường ngày một mạnh lên.

          Đánh giá kết quả công việc đảm bảo công bằng, chính xác khích lệ được tinh thần phấn khởi làm việc có kỷ luật.          

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 06 : 134
Năm 2022 : 7.103