Monday, 27/06/2022 - 00:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM
Triển khai thực hiện kế hoạch số 859/KH-UBND ngày 4/5/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan